Tjänster / Besiktning av gasrör

Besiktning av gasrör

För att förekomma läckor eller andra fel kan det vara bra att med jämna mellanrum genomföra en besiktning av gasrören här finns inget glasklart krav men vart 5 e år tycks vara en rimlig tidsintervall.
(Apparater för större förbrukare besiktigas varje år).

Vi är certifierade gasinstallatörer med lång erfarenhet, så att du kan känna dig trygg med ditt val av installatör.

Vi uppdaterar kontinuerligt vår kunskap för att kunna säkerställa att våra produkter och tjänster håller bra kvalitet och är säkra.