Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Gasspisshopen

Vi värnar om din integritet

Att värna våra nuvarande, blivande och tidigare kunders integritet är viktigt för oss. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi har om dig och att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.
Vi välkomnar att EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) ersätter den nu snart 20 år gamla svenska personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj i år. I korthet innebär det att medborgares och kunders rättigheter stärks, samtidigt som myndigheters och våra skyldigheter som företag skärps.

Så här värnas din integritet

Vi är försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter och du kan känna dig trygg med att vår behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler.
När du genomför ett köp hos oss godkänner du att vi hanterar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund. Vi godkänner inte köp till minderåriga och har inga personuppgifter om minderåriga i våra system.
De personuppgifter som du lämnar ifrån dig till Sunwind Gylling AB behandlas med största respekt. Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet.
Vi respekterar alltid våra kunders önskemål gällande hantering av deras personuppgifter så långt det är möjligt och gällande lag tillåter. Vi säljer aldrig vidare dina uppgifter och delar endast med oss av dem till de partners vi anlitar för att fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, t.ex. betalleverantörer, återförsäljare och transportörer där deras tillgång till och rättigheter att använda uppgifterna är begränsade till att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund.
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än att vi kan uppfylla vårt avtal med leverans samt garantiåtagande eller om det finns lagkrav att spara personuppgiften längre.
Önskar du information om vilka uppgifter vi har om dig eller önskar korrigera, ta bort eller ändra någon uppgift kontaktar du oss.

Kommunikation och information

Vi använder våra kunduppgifter för att skicka relevant information till dig som kund. Det kan vara information om hur du underhåller dina produkter, nyheter och relevanta erbjudande.
Du har som kund alltid rätt att ta tillbaka ditt samtyckte till att vi skickar nyhetsbrev. Undantaget är kommunikation som krävs för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, t.ex. leveransaviseringar, fakturor och liknande information direkt kopplade till ditt köp.
Du kan enkelt ta tillbaka ditt samtycke genom att i aktuellt e-postmeddelande från oss klicka på Avregistrera, längst ner i meddelandet.

Cookies

På vår webbplats använder vi oss av cookies, för att ge dig som användare tillgång till funktioner som ökar användbarheten och som hjälper oss att göra vår webbplats bättre. En cookie är en textfil som sparas på din dator för att hjälpa dig när du surfar på Internet och därmed ge dig tillgång till olika funktioner – till exempel för att hålla reda på vad du har i varukorgen.